HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Chuyển tiền từ Tài khoản Ngân hàng vào Tài khoản Chứng khoán Phái sinh tại FPTS

Quý khách có thể thực hiện theo 2 cách sau:

1. Thực hiện giao dịch trực tuyến qua ngân hàng

Quý khách có thể thực hiện chuyển tiền nhanh chóng, tiện lợi qua kênh giao dịch trực tuyến của các ngân hàng.

Danh sách tài khoản nhận tiền chứng khoán phái sinh của FPTS xem tại đây

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến:

2. Lập Ủy nhiệm chi (UNC) chuyển khoản tại quầy giao dịch của ngân hàng

Quý khách vui lòng điền thông tin UNC theo nội dung như sau:

  • Tên đơn vị thụ hưởng, Số tài khoản người hưởng, Tại ngân hàng theo danh sách tài khoản ngân hàng tại đây
  • Nội dung nộp tiền: Chuyển tiền vào tài khoản <Số tài khoản chứng khoán phái sinh của khách hàng> của <Họ tên chủ tài khoản>

♦ Một số lưu ý:

- Nội dung nộp tiền: Quý khách cần ghi đầy đủ thông tin Số tài khoản (11 chữ số) và Tên chủ tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại FPTS, viết không dấu theo cấu trúc sau:

"Nop tien vao TK CKPS  so <Số tài khoản chứng khoán phái sinh> cua <Tên chủ tài khoản>"

        Ví dụ: Nop tien vao TK CKPS so 058C123456F cua Nguyen Van A 

- Thời gian xử lý giao dịch: Trường hợp tiền của Quý khách được ngân hàng hạch toán vào tài khoản FPTS sau 16h30 các ngày làm việc trong tuần hoặc các ngày nghỉ/ngày lễ, sẽ không làm giảm dư nợ thấu chi trong ngày, Công ty sẽ tiến hành hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán của Quý khách vào ngày làm việc kế tiếp.

- Các trường hợp Quý khách cần gửi yêu cầu tra soát giao dịch:

  • Ghi thiếu/sai thông tin Số tài khoản chứng khoán và/hoặc tên chủ tài khoản tại phần nội dung nộp tiền
  • Nộp nhầm vào tài khoản chuyên dùng khác của FPTS (Đấu giá/ Thực hiện quyền,…)

Các trường hợp trên sẽ không được FPTS tự động hạch toán vào tài khoản chứng khoán của Quý khách. Quý khách vui lòng thực hiện gửi yêu cầu tra soát giao dịch. Hướng dẫn tra soát vui lòng xem tại đây

♦ Nếu cần hỗ trợ thêm, Quý khách vui lòng liên hệ:

- Hà Nội

  • Dịch vụ khách hàng: 19006446
  • Kế toán giao dịch: 19006446: 6207/6206/6205

- TP. Hồ Chí Minh

  • Dịch vụ khách hàng: 19006446, máy lẻ 8702/8703/8705/8706/8707/8708
  • Kế toán giao dịch: 19006446, máy lẻ: 9293/9207

- Đà Nẵng

  • Dịch vụ khách hàng: 19006446, máy lẻ 686
  • Kế toán giao dịch: 19006446, máy lẻ: 669