HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Giao diện

Giao diện giao dịch chứng khoán phái sinh tích hợp nhiều tính năng trên một màn hình giúp Khách hàng dễ dàng thao tác trong quá trình giao dịch. Khách hàng có thể thiết lập Bảng giá theo nhu cầu sử dụng, xem biểu đồ phân tích kỹ thuật theo từng Hợp đồng tương lai, đặt lệnh nhanh cũng như tra cứu các thông tin: Lệnh chờ khớp, lệnh khớp, lãi/lỗ vị thế trong phiên, số lượng vị thế có thể mở thêm,… và các chức năng Hủy/sửa lệnh, đóng vị thế, đặt lệnh nhanh tại ô vị thế có thể mở thêm,…

2
Biều đồ phân tích kỹ thuật

Để thuận lợi trong việc theo dõi xu hướng thị trường, Giao diện EzFutures đã tích hợp biểu đồ phân tích Kỹ thuật tại giao diện giao dịch Chứng khoán phái sinh (CKPS). Khách hàng có thể chọn mã Hợp đồng tương lai (HĐTL), thời gian hiển thị, loại đồ thị, các đường chỉ báo,… để thiết lập đồ thị kỹ thuật phù hợp với xu hướng đầu tư của mình.

Khách hàng nhấn vào ô “Split” để tách thành 2 biểu đồ để cùng lúc theo dõi Đồ thị của mã HĐTL và Đồ thị của VN30 …, hỗ trợ cho việc so sánh xu hướng thị trường trong cùng khoảng thời gian, hoặc nhấn “Merge” nếu chỉ muốn xem đồ thị của 01 mã HĐTL. Sử dụng chức năng Split này cũng cho phép Khách hàng cùng lúc theo dõi đồ thị của 2 mã.

Khách hàng tham khảo hướng dẫn sử dụng Biểu đồ phân tích Kỹ thuật FPTS Chart phiên bản 3.0 tại đây