HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Đặt lệnh Đóng vị thế đã mở

- Trên màn hình thanh dọc hiển thị các vị thế đang nắm giữ của Khách hàng. Khách hàng có thể đóng nhanh từng loại vị thế hoặc chọn Đóng tất cả để đóng toàn bộ các vị thế đang nắm giữ:

- Hệ thống sẽ tự động chọn lệnh với giá phù hợp để đóng vị thế ngay:

  • Khối lượng = Khối lượng đang có
  • Giá:
    • ATO: Nếu phiên hiện tại là phiên Mở cửa (kể cả lệnh đặt trước giờ giao dịch)
    • MAK: Nếu phiên hiện tại là phiên Khớp lệnh liên tục (kể cả giờ nghỉ trưa)
    • ATC: Nếu phiên hiện tại là phiên Đóng cửa