HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Tư vấn Xây dựng, sửa đổi Điều lệ/Quy chế quản trị

Tư vấn xây dựng, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm dịch vụ

Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là những văn bản pháp lý quan trọng của mỗi công ty, được xem là luật riêng của công ty. Ngoài quy định của luật, đây là khung pháp lý quan trọng trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.

FPTS với đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm, am hiểu pháp luật, chuyên sâu về quản trị công ty luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

  • Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật
  • Tư vấn xây dựng, sửa đổi để phù hợp với hoạt động của bản thân công ty, giúp các doanh nghiệp xây dựng Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có chất lượng, thuận tiện trong quản trị điều hành.
  • Lưu ý cho doanh nghiệp trong thực tiễn áp dụng các quy định này vào trong doanh nghiệp.

2. Dịch vụ cung cấp

Xây dựng, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp, các quy định về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng).

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp