HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Tư vấn Quản lý cổ đông và giải pháp EzLink

1. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm dịch vụ

Thứ nhất, Ezlink đáp ứng các nhu cầu của cổ đông như: Tra cứu và thay đổi thông tin cá nhân của cổ đông, kiểm soát và tra cứu số dư, lịch sử giao dịch cổ phiếu thông qua hệ thống tài khoản đăng nhập trực tuyến. Ngoài ra, cổ đông có thể đặt lệnh quảng cáo mua bán trực tuyến, đáp ứng nhu cầu rao mua, rao bán cổ phiếu của cổ đông và góp phần làm tăng thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp. Đối với các cổ đông thuộc diện phải công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu, ezlink hỗ trợ biểu mẫu báo cáo giao dịch theo đúng quy định của pháp luật tránh nguy cơ cổ đông bị phạt do vi phạm công bố thông tin.

Thứ hai, Ezlink giúp doanh nghiệp cập nhật tức thời mọi thông tin liên quan đến cổ đông thông qua việc cung cấp cho doanh nghiệp một hệ thống báo cáo quản trị trực tuyến: Báo cáo thay đổi danh sách cổ đông, Báo cáo hoạt động chuyển nhượng, Báo cáo tỷ lệ sở hữu, Báo cáo sở hữu của cổ đông nước ngoài, Báo cáo cơ cấu vốn cổ đông,… tránh nguy cơ thâu tóm, sát nhập.

Thứ ba, Ezlink hỗ trợ doanh nghiệp Quản lý thực hiện quyền (quyền tham dự đại hội cổ đông, quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu,…) nhanh chóng,đầy đủ chính xác từ đó tiết kiệm thời gian chi phí trong việc phân bổ quyền cho cổ đông, gửi thư thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông, cũng như trong việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lưu kí, niêm yết chứng khoán.

Thứ tư, Ezlink tăng cường mối liên kết và tương tác giữa Tổ chức phát hành với cổ đông thông qua dịch vụ gửi email, SMS thông tin tới từng cổ đông khi doanh nghiệp có nhu cầu. Ezlink cùng với các sản phẩm trực tuyến khác của FPTS dành cho Tổ chức phát hành như EzGSM (dịch vụ đại hội cổ đông trực tuyến), Ezsearch (dịch vụ thông tin trực tuyến) sẽ là bộ công cụ hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc quản lý, quan hệ cổ đông một cách minh bạch, công khai, tiết kiệm và hiệu quả.

Thứ năm, FPTS với đội ngũ chuyên viên Lưu kí - Quản lý cổ đông, chuyên viên tư vấn quản trị doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần nhanh chóng, chính xác, tư vấn công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, các chuyên viên tư vấn quản trị doanh nghiệp luôn sẵn sàng tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan như: Chiến lược quan hệ cổ đông, cơ cấu cổ đông hiệu quả, …

Dịch vụ quản lý cổ đông trực tuyến Ezlink là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp trong việc quản lý cổ đông với chi phí chỉ bằng 10% so với việc thuê 01 nhân viên chuyên trách thực hiện công việc này.

Thông tin chi tiết xin truy cập: http://ezlink.fpts.com.vn/ 

2. Dịch vụ cung cấp

a. Quản lý cổ đông cho các Doanh nghiệp chưa đăng kí lưu ký chứng khoán (OTC)

  • Thay mặt Khách hàng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
  • Cập nhật, quản lý và theo dõi thông tin cổ đông, danh sách cổ đông, cung cấp danh sách cổ đông khi Khách hàng có nhu cầu;
  • Cung cấp cho cổ đông, tổ chức phát hành hệ thống tài khoản để tra cứu, quản lý thông tin.

b. Quản lý cổ đông cho các doanh nghiệp đã đăng kí lưu kí chứng khoán

  • Quản lý danh sách cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần (nếu có) và tư vấn trình tự thủ tục giải tỏa cổ phần hạn chế chuyển nhượng với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD);
  • Nhận ủy quyền của Khách hàng thực hiện nghiệp vụ điều chỉnh thông tin cổ đông với VSD;
  • In sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, trả sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông, trả cổ tức bằng tiền.

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp