HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Tư vấn Quan hệ nhà đầu tư (IR) và giải pháp EzSearch

1. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm dịch vụ

- Chủ động tạo lập kênh thông tin chính thống, riêng biệt: định kỳ cập nhật cho thị trường, cộng đồng nhà đầu tư các thông tin: Tổng quan doanh nghiệp (thông tin chung; tầm nhìn - chiến lược; tổ chức bộ máy quản lý; thành phần lãnh đạo; cơ cấu sở hữu) và Thực trạng kinh doanh (thị trường/khách hàng/đối thủ; trình độ công nghệ; năng lực quản lý; thông tin dự án đầu tư; phân tích SWOT; vị thế doanh nghiệp), Đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp thông qua việc phân tích các chỉ tiêu tài chính mỗi kỳ. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có nền tảng định hướng chiến lược IR trong ngắn hạn – dài hạn, hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư định giá đúng giá trị doanh nghiệp.

- Được tư vấn giải pháp xử lý với các thông tin sai lệch về doanh nghiệp trên thị trường: với sự hỗ trợ của FPTS, doanh nghiệp được trang bị đầy đủ phương tiện và chiến lược để xử lý kịp thời trong tình huống có tin đồn bất lợi và thông tin không chính xác, đảm bảo thông tin xác thực được truyền tải nhanh chóng đến cộng đồng nhà đầu tư.

- Trao đổi thông tin hai chiều với cộng đồng nhà đầu tư:

  • Trợ giúp doanh nghiệp lựa chọn các phương tiện và chiến lược công bố thông tin hiệu quả nhất tới giới phân tích, nhà đầu tư và công chúng, giúp thị trường đánh giá chính xác hơn về thế mạnh và tiềm năng của doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh bền vững của doanh nghiệp trên thị trường. EzSearch - Cổng thông tin trực tuyến độc lập, khách quan, chuyên nghiệp - sẽ là phương tiện đắc lực giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu này.
  • Ngoài ra, FPTS cũng trợ giúp doanh nghiệp trong các hình thức IR khác như họp báo, tổ chức đoàn giới thiệu (roadshow), tổ chức hội thảo dành cho nhà đầu tư và giới phân tích chuyên nghiệp, gặp gỡ các tổ chức môi giới, hỗ trợ xây dựng các tài liệu như company profile, factbook, annual report,…

- Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cùng có lợi giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư, giới phân tích và các tổ chức môi giới chứng khoán.

2. Dịch vụ cung cấp

- Tư vấn Khách hàng công bố thông tin chủ động:

  • Tư vấn cho Khách hàng khi có những thông tin ảnh hưởng đến doanh nghiệp (tin đồn, thông tin không chính xác về doanh nghiệp);
  • Tổ chức gặp mặt nhà đầu tư: FPTS chuẩn bị tài liệu, hội trường (Miễn phí tại sàn của FPTS; Theo phí của nơi tổ chức nếu thuê ngoài), mời nhà đầu tư, lãnh đạo Khách hàng đến trao đổi, gặp gỡ nhà đầu tư.

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

* Chi tiết về giải pháp hỗ trợ EzSearch – Cổng thông tin trực tuyến, vui lòng xem tại đây

* Chi tiết về Cổng thông tin trực tuyến EzSearch, vui lòng truy cập http://ezsearch.fpts.com.vn/ 

* Tìm hiểu thêm về Vai trò hoạt động IR trong việc nâng cao giá trị doanh nghiệp