HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Tư vấn Quan hệ nhà đầu tư (IR)

Quan hệ Nhà đầu tư (Investor Relation - IR) là một quá trình tương tác liên tục, chủ động và tích cực giữa Doanh nghiệp với cổ đông và nhà đầu tư. Hoạt động IR cung cấp cho không chỉ cổ đông mà còn cộng đồng nhà đầu tư những thông tin chính xác về các vấn đề của Doanh nghiệp, giúp họ có đủ thông tin để đưa ra những quyết định đầu tư của mình. IR còn là một phần của hoạt động quyền cổ đông, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cổ đông, bao gồm từ việc tiếp cận thông tin doanh nghiệp chính xác và kịp thời, tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nhận cổ tức,… và các quyền khác theo quy định của pháp luật. Quan hệ Nhà đầu tư hiệu quả góp phần quan trọng trong việc tạo nên vị thế tốt cho Doanh nghiệp trên thị trường, gia tăng uy tín và tạo thuận lợi trong việc thu hút dòng vốn đầu tư. Bên cạnh đó, làm tốt hoạt động IR giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro tranh chấp và mâu thuẫn lợi ích giữa cổ đông hay rủi ro bị thâu tóm, sáp nhập.

1. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm dịch vụ

- Đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư thông qua Giải pháp EzIR - Quan hệ nhà đầu tư trực tuyến được sắp xếp và lưu trữ khoa học, đầy đủ thông tin tài chính và phi tài chính do các Doanh nghiệp chủ động truyền tải đến Nhà đầu tư. Cùng với các công cụ hỗ trợ phân tích tài chính chuyên nghiệp được đầu tư bài bản, EzIR không chỉ là phương tiện công bố thông tin hữu hiệu dành cho doanh nghiệp, mà còn là trang thông tin toàn diện, chuyên sâu nhất để nhà đầu tư tiến hành phân tích, xem xét lựa chọn các cổ phiếu đầu tư.

- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đơn giản và hiệu quả với Giải pháp EzGSM – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Bên cạnh việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp truyền thống, EzGSM cung cấp tiện ích công nghệ giúp cổ đông tham dự hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Hệ thống EzGSM hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, cho phép cổ đông ở bất cứ đâu đều có thể tham dự họp, xem toàn bộ tài liệu Đại hội chỉ bằng vài thao tác click chuột, thực hiện quyền bỏ phiếu của mình cho các nội dung tại đại hội chỉ cần thông qua smartphone hoặc máy tính.

- Lập Báo cáo thường niênBáo cáo phát triển bền vững đầy đủ nội dung và tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và thông lệ tốt về quản trị công ty với hình thức và bố cục bắt mắt, đưa những báo cáo này trở thành “vũ khí” phản ánh giá trị doanh nghiệp, khẳng định sự uy tín, chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong mắt cổ đông và cộng đồng nhà đầu tư.

- Được cập nhật thường xuyên các văn bản pháp lý hiện hành, các biểu mẫu liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động trên thị trường chứng khoán để Doanh nghiệp hoàn thiện khung pháp lý về quản trị và điều hành, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp bằng dịch vụ Tư vấn xây dựng, sửa đổi Điều lệ và các quy chế quản trị công ty.

- Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong việc duy trì nhân sự ở bộ phận IR chuyên trách, đầu tư cơ sở vật chất cho việc công bố thông tin, duy trì và vận hành website mà vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật về công bố thông tin và hiệu quả của công tác IR. Mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ Tư vấn Quan hệ nhà đầu tư sẽ nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật hiện hành cũng như được hỗ trợ tư vấn chiến lược quan hệ nhà đầu tư đầy đủ và chuyên sâu nhất. Ngoài ra khách hàng còn có thể nhận được sự hợp tác với các chuyên viên phân tích độc lập của FPTS. Dưới sự theo sát diễn biến thị trường và chuyên sâu theo từng ngành, hiểu đúng mối quan tâm của các nhà đầu tư các chuyên viên phân tích sẽ cập nhất các báo cáo phân tích định kỳ về doanh nghiệp.

- Bên cạnh các dịch vụ tư vấn cơ bản, các khách hàng nếu có nhu cầu sẽ được cung cấp các dịch vụ chuyên sâu hơn để nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động IR cho doanh nghiệp (Gói nâng cao và Gói chuyên sâu) như tư vấn chính sách cổ tức phù hợp, lập kế hoạch kinh doanh và dự báo tài chính, nhận các báo cáo phân tích ngành, phân tích doanh nghiệp, xây dựng chiến lược quan hệ nhà đầu tư và tiếp xúc nhà đầu tư, tổ chức các sự kiện/ hội thảo kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và các công ty chứng khoán,….

2. Dịch vụ cung cấp

Để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của từng đối tượng khách hàng, sản phẩm Tư vấn Quan hệ nhà đầu tư (IR) được chia thành các gói dịch vụ sau:

Dịch vụ cung cấp Gói Cơ bản Gói Nâng cao Gói Chuyên sâu
Tư vấn CBTT và Giải pháp EzIR – Quan hệ Nhà đầu tư trực tuyến X X X
Tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ và Giải pháp EzGSM – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến X X X
Tư vấn lập Báo cáo thường niên X X X
Tư vấn xây dựng, sửa đổi Điều lệ, các quy chế Quản trị công ty X X X
Tư vấn lập Báo cáo phát triển bền vững   X X
Tư vấn Lập chính sách chi trả cổ tức   X X
Tư vấn Dự báo tài chính và Lập kế hoạch kinh doanh   X X
Tư vấn Lập Bản tin IR     X
Tư vấn Lập kế hoạch tiếp xúc và Quan hệ nhà đầu tư     X

Mọi thắc mắc cần tư vấn liên quan đến dịch vụ tư vấn Quan hệ Nhà đầu tư, vui lòng liên hệ: Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT