HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Tư vấn Lập Báo cáo thường niên/Báo cáo phát triển bền vững

Tư vấn lập Báo cáo thường niên

 1. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm dịch vụ

Đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ công bố Báo cáo thường niên theo quy định của pháp luật: khách hàng được tư vấn lộ trình lập báo cáo, hỗ trợ toàn bộ nội dung và thiết kế để đảm bảo báo cáo được công bố đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định về công bố thông tin.

Tài liệu công bố thông tin đắc lực phản ánh giá trị doanh nghiệp: với nội dung thông tin tài chính và phi tài chính được khai thác phong phú, phân tích chuyên sâu bởi đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, Báo cáo thường niên là một trong những tài liệu có hàm lượng thông tin xác thực lớn nhất được doanh nghiệp gửi gắm đến cổ đông, nhà đầu tư vào cuối mỗi năm tài chính để trình bày kết quả đạt được và định hướng cho tương lai.

Thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ tính thẩm mỹ của báo cáo: doanh nghiệp được hỗ trợ thiết kế Báo cáo thường niên nhằm nâng cao tính thẩm mỹ và truyền tải nội dung báo cáo đến độc giả một cách hiệu quả hơn.

Cơ hội phát triển bền vững và quảng bá thương hiệu: thông tin phát triển bền vững trong báo cáo thể hiện thiện chí của Ban lãnh đạo doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của xã hội và môi trường, từ đó nâng cao cơ hội được cộng đồng ủng hộ và là nền tảng thúc đẩy các mục tiêu chiến lược.

2. Dịch vụ cung cấp

Lập Báo cáo Thường niên theo quy định của pháp luật về công bố thông tin (bao gồm cả nội dung và thiết kế).

Hỗ trợ in ấn và dịch thuật Báo cáo thường niên sang tiếng Anh: Báo cáo thường niên được in ấn chuyên nghiệp, dịch sang tiếng Anh với nội dung và thiết kế được bảo toàn so với bản tiếng Việt.

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Tư vấn lập Báo cáo phát triển bền vững

1. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm dịch vụ

Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trong mắt nhìn của cộng đồng: xoay quanh việc khai thác giá trị doanh nghiệp ở ba khía cạnh (môi trường, xã hội và kinh tế), Báo cáo phát triển bền vững giúp doanh nghiệp minh bạch hóa thông tin nội bộ, truyển tải hiệu quả mong muốn đóng góp cho sự phát triển chung của cả cộng đồng. Với xu thế bảo vệ môi trường và quyền con người ngày càng phát triển, Báo cáo phát triển bền vững là phương thức tốt để doanh nghiệp khẳng định vị thế trong thị trường đầy tính cạnh tranh.

Khẳng định tư tưởng quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế: Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững toàn cầu (GRI Standards) của Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu (GSSB) được áp dụng trong hầu hết báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn ở phạm vi toàn thế giới đã cho thấy tính chuẩn mực của các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn này. Dựa trên những đánh giá khách quan ở từng tiêu chí, doanh nghiệp có định hướng rõ ràng hơn ở từng mảng quản trị để hoạt động hiệu quả trong dài hạn.

Ghi điểm với nhà đầu tư nhờ sự khác biệt: trong khi Báo cáo thường niên là tài liệu bắt buộc phải công bố với tất cả doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, thì Báo cáo phát triển bền vững lại là tài liệu riêng biệt được Ban lãnh đạo chủ động xuất bản, với nội dung sáng tạo hơn hẳn và thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa doanh nghiệp.

Cơ hội phát triển bền vững và quảng bá thương hiệu: thông tin phát triển bền vững trong báo cáo thể hiện thiện chí của Ban lãnh đạo doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của xã hội và môi trường, từ đó nâng cao cơ hội được cộng đồng ủng hộ và là nền tảng thúc đẩy các mục tiêu chiến lược.

2. Dịch vụ cung cấp

Rà soát, tư vấn chọn lựa các chỉ tiêu và xây dựng chiến lược phát triển bền vững phù hợp.

Tư vấn lập Báo cáo phát triển bền vững (bao gồm cả nội dung và thiết kế).

Hỗ trợ in ấn và dịch thuật Báo cáo phát triển bền vững sang tiếng Anh: Báo cáo phát triển bền vững được in ấn chuyên nghiệp, dịch sang tiếng Anh với nội dung và thiết kế được bảo toàn so với bản tiếng Việt.

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp