HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Nộp tiền mặt vào tài khoản chứng khoán phái sinh

♦ Thời gian giao dịch

- Tại trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng giao dịch của FPTS:

 • Từ thứ Hai - thứ Sáu (Trừ các ngày nghỉ, Lễ tết)
  • Sáng: 8h00 - 11h30
  • Chiều: 13h00 - 16h00

- Tại các địa điểm giao dịch của ngân hàng: Theo thời gian công bố của từng ngân hàng

♦ Địa điểm giao dịch

- Quý khách vui lòng đến Trụ sở chính/Chi nhánh của FPTS để thực hiện các giao dịch nộp tiền mặt. Mạng lưới giao dịch của FPTS vui lòng xem tại đây

- Hoặc Quý khách có thể nộp tiền mặt tại các điểm giao dịch gần nhất của các ngân hàng  vào các tài khoản môi giới chứng khoán phái sinh của FPTS theo danh sách tại đây

♦ Một số lưu ý

- Nội dung nộp tiền: Quý khách cần ghi đầy đủ thông tin Số tài khoản (11 chữ số) và Tên chủ tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại FPTS, viết không dấu theo cấu trúc sau:

"Nop tien vào TK CKPS <Số tài khoản chứng khoán phái sinh> cua <Tên chủ tài khoản chứng khoán>"

        Ví dụ: Nop tien vao TK CKPS so 058C123456F cua Nguyen Van A 

- Thời gian xử lý giao dịch: Trường hợp tiền của Quý khách được ngân hàng hạch toán vào tài khoản FPTS sau 16h30 các ngày làm việc trong tuần hoặc các ngày nghỉ/ngày lễ, sẽ không làm giảm dư nợ thấu chi trong ngày, Công ty sẽ tiến hành hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán của Quý khách vào ngày làm việc kế tiếp.

- Các trường hợp Quý khách cần gửi yêu cầu tra soát giao dịch:

 • Ghi thiếu/sai thông tin Số tài khoản chứng khoán và/hoặc tên chủ tài khoản tại phần nội dung nộp tiền
 • Nộp nhầm vào tài khoản chuyên dùng khác của FPTS (Đấu giá/ Thực hiện quyền, …)

Các trường hợp trên sẽ không được FPTS tự động hạch toán vào tài khoản chứng khoán của Quý khách. Quý khách vui lòng thực hiện gửi yêu cầu tra soát giao dịch. Hướng dẫn tra soát vui lòng xem tại đây

♦ Nếu cần hỗ trợ thêm, Quý khách vui lòng liên hệ:

- Hà Nội

 • Dịch vụ khách hàng: 19006446
 • Kế toán giao dịch: 19006446: 6207/6206/6205

- TP. Hồ Chí Minh

 • Dịch vụ khách hàng: 19006446, máy lẻ 8702/8703/8705/8706/8707/8708
 • Kế toán giao dịch: 19006446, máy lẻ: 9293/9207

- Đà Nẵng

 • Dịch vụ khách hàng: 19006446, máy lẻ 686
 • Kế toán giao dịch: 19006446, máy lẻ: 669