HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Đặt lệnh tại ô vị thế có thể mở thêm

- Bước 1: Khách hàng nhấn chuột vào ô Mua/Bán trong phần “Vị thế có thể mở thêm”

Hệ thống sẽ tự động điền các thông tin mà Khách hàng đã chọn tại Tab Đặt lệnh thường:

  • Đặt lệnh Mua/Bán

  • Mã Hợp đồng

  • Khối lượng: Khối lượng vị thế có thể mở thêm

  • Giá được điền là giá mua tốt nhất (đối với lệnh Bán) và là giá bán tốt nhất (đối với lệnh Mua)

- Bước 2: Khách hàng có thể điều chỉnh khối lượng và giá mong muốn, sau đó nhấn Ghi để tiếp tục thực hiện lệnh.