HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Đặt lệnh nhanh tại Bảng giá Market Watch

Bước 1: Nhập lệnh

- Cách 1: Khách hàng nhấn đúp chuột vào ô Giá hoặc khối lượng của HĐTL để thực hiện đặt lệnh

Hệ thống sẽ tự động điền các thông tin mà Khách hàng đã chọn tại Tab Đặt lệnh thường:

  • Lệnh Mua/Bán: Là lệnh đối ứng với ô chọn lệnh
  • Mã Hợp đồng
  • Giá được điền là giá tại ô chọn lênh

- Cách 2: Khách hàng nhấn chuột phải vào dòng mã hợp đồng giao dịch, chọn Mua/Bán để thực hiện đặt lệnh.

Hệ thống sẽ tự động điền các thông tin mà Khách hàng đã chọn tại Tab Đặt lệnh thường:

  • Đặt lệnh Mua/Bán
  • Mã Hợp đồng
  • Giá được điền là giá mua tốt nhất (đối với lệnh Bán) và là giá bán tốt nhất (đối với lệnh Mua)

Bước 2: Khách hàng nhập số lượng hợp đồng, có thể sửa giá (nếu muốn), sau đó nhấn Ghi, nhập mật khẩu giao dịch và nhấn Gửi lệnh.