HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn đặt Lệnh OCO

Bước 1: Trên màn hình đặt lệnh, Khách hàng chuyển sang Tab “Đặt lệnh điều kiện

Khách hàng nhập các trường dữ liệu đầu vào như sau:

 • Mã Chứng khoán: Hợp đồng tương lai

 • Khối lượng (≤ Khối lượng tối đa Khách hàng có thể đặt đối với mã đó)

 • Giá = Giá chốt lãi: là giá mục tiêu kỳ vọng chốt lãi cho vị thế đang nắm giữ.

 • Giá điều kiện: là giá kích hoạt lệnh cắt lỗ.

 • Biên trượt: là khoảng cách tăng/giảm (tùy thuộc vào lệnh Mua/Bán) của giá đặt lệnh cắt lỗ so với Giá điều kiện, để tăng khả năng khớp lệnh của lệnh cắt lỗ.

 • Giá đặt điều chỉnh: là giá đặt vào Sở giao dịch của lệnh cắt lỗ, được tính theo Giá điều kiện có điều chỉnh Biên trượt như sau:

  • Lệnh Mua: Giá đặt điều chỉnh = Giá điều kiện + Biên trượt
  • Lệnh Bán: Giá đặt điều chỉnh = Giá điều kiện - Biên trượt               

- Nguyên tắc đặt lệnh:

 • Với lệnh OCO Mua: Giá điều kiện phải lớn hơn Giá chốt lãi.

 • Với lệnh OCO Bán: Giá điều kiện phải nhỏ hơn Giá chốt lãi.

 • Giá chốt lãi, Giá điều kiện và Giá đặt điều chỉnh của lệnh cắt lỗ phải nằm trong khoảng giá trần sàn của mã phiên hôm đó.

Bước 2: Khách hàng nhấn nút “Ghi” để chuyển sang Lệnh chờ gửi. Khách hàng có thể sửa đổi Khối lượng, Giá điều kiện, Biên trượt bằng cách nhấn vào mũi tên tăng giảm. Sau đó nhấn “Gửi”

* Lưu ý: Khách hàng có thể sử dụng tính năng tắt ghi lệnh chờ gửi để bỏ qua bước này

Bước 3: Khách hàng nhập Mật khẩu giao dịch vào ô Xác nhận lệnh rồi nhấn “Gửi lệnh

* Lưu ý: Khách hàng có thể sử dụng tính năng mật khẩu một lần cho cả phiên đăng nhập để có thể đặt lệnh nhanh