TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.24) 3773 7065
(84.28) 6255 5689

EMAIL
CHI NHÁNH TP. ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ
: 100 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (84.236) 3553 666. - Fax: (84.236) 3553 888
Email:
fptsecurities@fpts.com.vn
Website: www.fpts.com.vn

PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Điện thoại: (84.236) 3553 666 - Ext: 678
Email: flb@fpts.com.vn

PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Điện thoại: (84.236) 3553 666 - Ext: 666
Email: fcs@fpts.com.vn

PHÒNG KẾ TOÁN GIAO DỊCH
Điện thoại: (84.236) 3553 666 - Ext: 669


Company    Symbol
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.