HOTLINE : 1900 6446

Đăng ký tham gia hội thảo

Đăng ký

Hội thảo:

Đào tạo nhà đầu tư F0

Để đăng ký tham gia chuỗi Hội thảo, xin mời đăng ký tại đây. Hạn đăng ký tham gia: trước 11h00 của ngày diễn ra Buổi hội thảo tương ứng. Chỉ cần đăng ký 01 lần. Chúng tôi sẽ ưu tiên cho khách hàng đăng ký trước. Chúng tôi sẽ gửi link Hội thảo tới email Quý nhà đầu tư 02 giờ trước khi mỗi Hội thảo bắt đầu.

Địa điểm và thời gian tổ chức:

 • - Hà Nội:

  • 15h00 các ngày 23, 24, 29 & 30/9/2021
  • Hình thức Online
 • - Hồ Chí Minh:

  • 15h00 các ngày 23, 24, 29 & 30/9/2021
  • Hình thức Online
 • - Đà Nẵng:

  • 15h00 các ngày 23, 24, 29 & 30/9/2021
  • Hình thức Online
img seminor