HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Tư vấn Quản trị nhân sự và giải pháp EzHRM

1. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm dịch vụ

- Khách hàng được tư vấn các nghiệp vụ: Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý cán bộ nhân viên (hợp đồng lao động, tính lương thưởng, bảo hiểm ...) đúng quy định pháp luật, hiệu quả và thống nhất giữa quy trình quản lý nhân sự của Doanh nghiệp với hệ thống quản trị nhân sự EzHRM.

- Triển khai hệ thống quản trị nhân sự EzHRM cho doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết những khó khăn về quản trị nhân sự của nhiều đối tượng trong Doanh nghiệp:

  • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp: thông qua hệ thống báo cáo tác nghiệp và quản trị dễ dàng nắm bắt được tình hình diễn biến nhân sự của toàn công ty đến từng phòng ban, kịp thời đưa ra những chính sách phù hợp để bộ máy nhân sự hoạt động hiệu quả.
  • Bộ phận nhân sự: quản lý một cách chuyên nghiệp và có hệ thống tất cả các thông tin về nhân sự của Doanh nghiệp, xuyên suốt các quá trình từ Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý cán bộ nhân viên, chi trả lương, thưởng, thu nhập, bảo hiểm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, … đến khi thôi việc. EzHRM là công cụ tính lương tự động, chính xác, nhắc nhở khi đến hạn hợp đồng lao động và là một phương tiện hiệu quả cho công tác truyền thông nội bộ, chia sẻ thông tin liên quan đến từng cán bộ nhân viên.
  • Cán bộ nhân viên: mỗi cán bộ nhân viên có một account truy cập hệ thống - chủ động tra cứu thông tin cá nhân, lương thưởng, thu nhập, thuế, bảo hiểm; đề xuất nghỉ phép online; nắm bắt thông tin nội bộ và chính sách của Công ty nhanh chóng.

2. Dịch vụ cung cấp

- Triển khai xây dựng hệ thống quản trị nhân sự EzHRM qua 4 bước:

  • Khảo sát thực tiễn và nhu cầu quản lý nhân sự tại Doanh nghiệp
  • Tư vấn và cài đặt hệ thống
  • Đào tạo, hướng dẫn người dùng
  • Vận hành, bảo trì hệ thống

- Cung cấp quyền sử dụng (bản quyền phần mềm) Hệ thống quản trị nhân sự EzHRM. Sau khi hoàn thiện triển khai xây dựng hệ thống, FPTS sẽ cung cấp cho khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền và Bộ tài liệu: Quy trình; Biểu mẫu; Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản trị nhân sự EzHRM.

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Chi tiết về hệ thống quản trị nhân sự EzHRM, vui lòng xem tại đây.

Tìm hiểu thêm về Ứng dụng công nghệ trong quản trị nhân sự.