HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Cầm cố chứng khoán qua Tổ chức tín dụng

Trường hợp Cổ đông thế chấp chứng khoán để cầm cố tại các tổ chức tín dụng, theo yêu cầu của tổ chức tín dụng và Cổ đông, FPTS sẽ xác nhận phong tỏa chứng khoán. Sau khi FPTS xác nhận phong tỏa, số chứng khoán thế chấp sẽ không được phép giao dịch cho đến khi có văn bản giải tỏa của tổ chức tín dụng và Cổ đông.

Cổ đông vui lòng đến trực tiếp Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS để thực hiện thủ tục Phong tỏa/giải tỏa chứng khoán.

 Hồ sơ đề nghị phong tỏa chứng khoán bao gồm:

1. Công văn yêu cầu FPTS phong tỏa có xác nhận của Cổ đông và tổ chức tín dụng (bên cho vay): 03 bản;

2. Hợp đồng cầm cố chứng khoán: 01 bản sao;

3. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Cổ đông cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng, Giấy giới thiệu với Cổ đông tổ chức.

FPTS sẽ thực hiện thủ tục phong tỏa chứng khoán trên tài khoản của Cổ đông sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Lưu ý:

Việc xác nhận chứng khoán phong tỏa chỉ được thực hiện đối với trường hợp bên nhận cầm cố là các tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành

Hồ sơ đề nghị giải tỏa chứng khoán bao gồm:

  1. Công văn yêu cầu FPTS giải tỏa có xác nhận của Cổ đông và tổ chức tín dụng (bên cho vay): 03 bản;
  2. Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Cổ đông cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng, Giấy giới thiệu với Cổ đông tổ chức.

FPTS sẽ thực hiện thủ tục giải tỏa chứng khoán trên tài khoản của Cổ đông sau khi  nhận được hồ sơ hợp lệ.