HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ theo món – EzMargin/EzMortgage

1. Giới thiệu

- Giao dịch ký quỹ theo món là tiện ích cho Khách hàng có thể sử dụng một phần tiền vay từ FPTS trên cơ sở ký quỹ bằng chính chứng khoán mua hoặc có sẵn trên tài khoản giao dịch.

- Giao dịch ký quỹ theo món được chia thành 2 phân hệ:

 • EzMargin: Cho phép Quý khách mua chứng khoán bằng một phần tiền của mình và một phần tiền vay FPTS. Chứng khoán được mua là tài sản đảm bảo cho khoản vay này
 • EzMortgage: Cho phép Quý khách dùng cổ phiếu đang có trong tài khoản hoặc đang về tài khoản làm tài sản đảm bảo để vay tiền từ FPTS

2. Điều kiện sử dụng

- Để sử dụng dịch vụ, Khách hàng cần ký hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán và được FPTS cấp hạn mức ký quỹ

- Khách hàng vui lòng mang bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đến trực tiếp các Chi nhánh/Phòng giao dịch của FPTS để ký hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán.

- Hợp đồng giao dịch chứng khoán và Bản điều khoản chung về giao dịch ký quỹ chứng khoán Khách hàng có thể tham khảo chi tiết tại đây

3. Hướng dẫn sử dụng EzMargin/EzMortgage

- Sau khi ký hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán và được FPTS cấp hạn mức ký quỹ, Khách hàng có thể đặt lệnh mua chứng khoán ký quỹ/cầm cố chứng khoán theo các cách:

 • Đặt lệnh trực tiếp tại sàn giao dịch: Khách hàng đánh dấu vào cột giao dịch ký quỹ trên phiếu lệnh hoặc sử dụng Phiếu cầm cố chứng khoán
 • Đặt lệnh qua điện thoại (chỉ áp dụng với Khách hàng dùng Token Card và đăng ký giao dịch qua điện thoại). Khách hàng cần nói rõ khi đặt lệnh với nhân viên môi giới về mua chứng khoán ký quỹ/cầm cố chứng khoán
 • Đặt lệnh qua Internet

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng dịch vụ này nếu Quý khách giao dịch EzTrade của FPTS:

3.1 Danh mục chứng khoán ký quỹ

- Đối với dịch vụ giao dịch ký quỹ, Khách hàng chỉ có thể mua chứng khoán ký quỹ/cầm cố chứng khoán theo danh mục được định sẵn của FPTS, danh mục bao gồm các mã chứng khoán được phép vay với tỷ lệ vay tương ứng

- Danh mục cho vay ký quỹ có thể được FPTS cập nhật, thay đổi theo từng thời kỳ khác nhau

- Để tra cứu danh mục ký quỹ, Khách hàng vào màn hình Đặt lệnh Mua/Bán ký quỹ rồi nhấn vào nút 

- Màn hình Danh mục chứng khoán ký quỹ sẽ hiện ra: 

- Hoặc Khách hàng có thể vào màn hình "Cầm cố chứng khoán" rồi nhấn "Mã CK được CC":

Màn hình Danh sách mã chứng khoán được cầm cố sẽ hiện ra:

3.2 Hạn mức giao dịch ký quỹ

- Để có thể sử dụng dịch vụ ký quỹ, Khách hàng sẽ được FPTS cấp hạn mức cho vay ký quỹ

- Hạn mức ký quỹ là giá trị tối đa mà Khách hàng có thể thực hiện vay từ FPTS

- Trong trường hợp Khách hàng sử dụng hết hạn mức và có nhu cầu vay thêm, Khách hàng có thể thực hiện "Đề nghị thay đổi hạn mức"

3.3 Đặt lệnh mua/bán Chứng khoán ký quỹ

- Các bước đặt lệnh tương tự như Khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán thường

- Cách 1: Đặt lệnh nhanh từ bảng giá trên MarketWatch

 • Trên màn hình giao dịch chứng khoán, Khách hàng nhấn chuột phải vào mã chứng khoán muốn giao dịch và chọn Mua/Bán → Màn hình đặt lệnh mua/bán sẽ được tự động điền các thông tin mà khách hàng đã chọn:
  • Đặt lệnh mua/bán
  • Mã CK
  • Giá được điền là giá mua tốt nhất (đối với lệnh Bán) và là giá bán tốt nhất (đối với lệnh Mua)

- Cách 2: Trên màn hình đặt lệnh, Khách hàng vào tab "Lệnh ký quỹ" rồi nhập các trường thông tin của lệnh, chú ý loại lệnh là MUA

Nhập mật khẩu giao dịch để tiếp tục:

Lưu ý

- Phía bên dưới là ô thông tin Tiền bao gồm tiền mặt của Khách hàng, tiền treo gốc, tiền vay Ký quỹ của lệnh, Hạn mức còn lại, … để Khách hàng tham khảo

- Đối với mã chứng khoán không được vay, sẽ có thông báo khi Khách hàng nhập xong ô "Mã Chứng khoán"

- Đối với lệnh bán chứng khoán ký quỹ, thao tác cũng tương tự như lệnh Mua, tuy nhiên Khách hàng cần chọn hợp đồng muốn bán trong danh sách hợp đồng ký quỹ

Nhập mật khẩu giao dịch để tiếp tục:

3.4 Cầm cố chứng khoán

- Cầm cố chứng khoán là việc khách hàng dùng chứng khoán có sẵn/chờ về làm tài sản đảm bảo để vay tiền từ FPTS

- Thao tác cầm cố trên EzTrade

Lưu ý

- Danh sách chứng khoán trong màn hình cầm cố là toàn bộ chứng khoán trong tài khoản Khách hàng có thể thực hiện cầm cố

- Với chứng khoán có sẵn có thể cầm cố, Khách hàng có thể sửa khối lượng chứng khoán muốn cầm cố

- Với chứng khoán đang chờ về, Khách hàng chỉ có thể cầm cố toàn bộ khối lượng chứng khoán, tuy nhiên có thể sửa số tiền vay ít hơn số tiền vay tối đa

3.5 Trả tiền vay ký quỹ

- Khi hợp đồng ký quỹ của Khách hàng được tạo thành công (Mua chứng khoán ký quỹ hoặc cầm cố chứng khoán), Khách hàng có thể thực hiện trả tiền cho hợp đồng đó để giảm dư nợ của hợp đồng.

- Có hai trường hợp trả nợ gốc và lãi tiền vay ký quỹ:

 • Trả tiền vay ký quỹ thông qua việc bán chứng khoán đang ký quỹ: Sau khi hết giờ giao dịch thì hệ thống sẽ tự động tính số tiền trả gốc và lãi vay tương ứng với số chứng khoán bán được trong phiên. Số tiền này sẽ được phong tỏa để trả nợ vào ngày thanh toán của lệnh bán đó.
 • Trả tiền vay ký quỹ bằng tiền trong tài khoản: Trường hợp Khách hàng muốn trả một phần hoặc toàn bộ tiền vay khi có sẵn tiền trong tài khoản, Khách hàng có thể thực hiện thao tác trả nợ

- Hướng dẫn trả nợ hợp đồng ký quỹ bằng tiền có trong tài khoản:

 • Thời gian trả nợ: 0h – 16h30 ngày làm việc
 • Các bước trả tiền vay ký quỹ

Lưu ý

- Trong phiên giao dịch, khi hợp đồng ký quỹ của Khách hàng đang có lệnh treo bán thì hợp đồng đó sẽ không tất toán được mà phải chờ đến hết phiên giao dịch. Quý khách muốn tất toán hợp đồng ngay thì cần hủy lệnh bán đó trước (nếu lệnh chưa được khớp)

- Với trường hợp lệnh đã được khớp (toàn bộ hoặc một phần), Quý khách có thể thực hiện trả tiền sao cho dư nợ còn 1 đồng, phần dư nợ còn lại sẽ được hệ thống FPTS tự động thanh toán sau phiên giao dịch

- Với hợp đồng ở ngưỡng cảnh báo/xử lý, Quý khách có thể sử dụng chức năng "Hỗ trợ tính số tiền phải trả" để có thể trả hợp đồng về ngưỡng "Hết mức cảnh báo"/"Hết mức xử lý" hoặc "Tất toán"

- Trường hợp trả tất toán hợp đồng ký quỹ với chứng khoán là cổ phiếu mua chưa được thanh toán vào tài khoản vào cuối ngày T+2, Quý khách chỉ có thể cầm cố lại số lượng cổ phiếu đó sau ngày T+2 (tức sau khi chứng khoán về đến tài khoản)

3.6 Gia hạn hợp đồng ký quỹ

- Theo nguyên tắc, hợp đồng ký quỹ có thời hạn 03 tháng, Khách hàng cần hoàn trả vốn vay trước thời hạn đáo hạn của hợp đồng

- Theo hợp đồng sử dụng dịch vụ ký quỹ, hợp đồng vay có thể được FPTS đồng ý gia hạn thêm một kỳ hạn 3 tháng, tùy theo chính sách quản lý giao dịch của FPTS tại thời điểm đó

- Bắt đầu từ thời điểm 20 ngày trước ngày đáo hạn của hợp đồng, Khách hàng có thể thực hiện gia hạn (Đề nghị gia hạn hợp đồng)

- Gia hạn hợp đồng là việc Khách hàng thực hiện thanh toán toàn bộ lãi vay của hợp đồng tính từ ngày bắt đầu tính lãi vay đến ngày thực hiện gia hạn hợp đồng, ngày đáo hạn của hợp đồng được kéo dài thêm 03 tháng

- Hướng dẫn thao tác gia hạn hợp đồng ký quỹ:

3.7 Tra cứu hợp đồng ký quỹ

- Màn hình tra cứu hợp đồng ký quỹ giúp Khách hàng tra cứu thông tin tài khoản ký quỹ, thông tin hợp đồng một cách đầy đủ