HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Đôi khi bạn cảm thấy phiền hà với danh mục chứng khoán có quá nhiều cổ phiếu lẻ. Bạn mong muốn có người mua để bạn bán những cổ phiếu lẻ này. Chúng tôi hiểu được mong muốn đó và chúng tôi là công ty chứng khoán đầu tiên phát triển tiện ích EzOddLot để mua lại các cổ phiếu lô lẻ của khách hàng.

Nếu tài khoản của bạn tại FPTS có cổ phiếu lẻ (dưới 100 cổ phiếu tại HOSE và HNX) và bạn đã từng ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ Giao dịch Chứng khoán với chúng tôi, bạn có thể đặt lệnh bán trực tuyến ngay trên EzTrade vào hầu hết mọi ngày giao dịch, trong khoảng thời gian từ 10h00 đến 14h30 (trong một số ít ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu, FPTS có thể tạm thời ngừng mua. Riêng với cổ phiếu mã FTS, FPTS chỉ tiếp nhận lệnh đặt bán lô lẻ từ ngày 01 đến hết ngày 20 hàng tháng).

Giá giao dịch chứng khoán lô lẻ qua EzOddLot là giá sàn của chứng khoán tại ngày bạn đặt lệnh bán.

Để có thông tin chi tiết, bạn vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ EzOddLot