Hỗ trợ khách hàng
1
Tải ứng dụng từ Play Store (CH Play)

Trong trường hợp chưa có Tài khoản để tải ứng dụng từ Play Store, Quý Khách hàng vui lòng xem hướng dẫn tại đây

2
Tải ứng dụng từ App Store

Trong trường hợp chưa có Tài khoản ID Apple để tải ứng dụng từ App Store, Quý khách vui lòng xem hướng dẫn tại đây