Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn đặt lệnh mua/bán chứng khoán

Khách hàng có thể đặt lệnh theo hai (02) cách đặt lệnh như sau:

Cách 1: Đặt lệnh tại bảng giá Market Watch: Nhấp chuột phải vào mã Chứng khoán cần đặt lệnh trên màn hình bảng giá, chọn Mua/Bán mã chứng khoán cần giao dịch

Cách 2: Đặt lệnh tại tab lệnh

♦ Lệnh thường

Khách hàng điền thông tin của lệnh đặt nhấp nút “ Ghi ” để lưu lại lệnh đặt

* Lưu ý:

  • Phần ô Giá, nhập đầy đủ số tiền, không nhập dấu cách, dấu phẩy, dấu chấm giữa các con số
  • Khách hàng có thể Xóa lệnh trong Danh sách lệnh chờ gửi để không gửi đi bằng cách ấn nút Xóa () ở dòng lệnh tương ứng
  • Lệnh sau khi được ghi sẽ nằm trong Danh sách lệnh chờ gửi. Nhập mật khẩu giao dịch và ấn nút “Gửi lệnh

Đặt lệnh mua/bán Ký quỹ theo món

Khách hàng chuyển sang Tab Lệnh Ký quỹ, sau đó điền thông tin của lệnh đặt. Khi điền Mã chứng khoán thì ô “TL Vay” sẽ hiển thị tỷ lệ cho vay ký quỹ với mã đó và nhập tiếp các thông tin giá, khối lượng -> nhấp nút “ Ghi ” để lưu lại lệnh đặt

Nhập mật khẩu giao dịch và ấn nút “Gửi lệnh

♦ Đặt lệnh mua/bán Ký quỹ theo sức mua

Đặt lệnh tại tab Lệnh Ký Quỹ theo sức mua. Khách hàng điền thông tin của lệnh đặt. Khi điền Mã chứng khoán thì ô “TL Vay” sẽ hiển thị tỷ lệ cho vay ký quỹ với mã đó và nhập tiếp các thông tin giá, khối lượng -> nhấp nút “ Ghi ” để lưu lại lệnh đặt

Nhập mật khẩu giao dịch và ấn nút “Gửi lệnh