TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.24) 3773 7065
(84.28) 6255 5689

EMAIL
PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN
1. Thực trạng hiện nay của Quý Công ty:
 1. Niêm yết (Hose, Hnx)
 2. Đã đăng ký giao dịch (Upcom)
 3. Đã đăng ký lưu ký nhưng chưa đăng ký giao dịch tập trung
 4. Chưa đăng ký lưu ký
2. Số lượng cổ đông hiện tại của Quý công ty:
 1. Dưới 100
 2. Từ 100 – 300
 3. Từ 300 – 1000
 4. Trên 1000
3. Số lượng đại biểu tham dự đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên ước tính:
 1. Dưới 100
 2. Từ 100 – 200
 3. Từ 200 – 500
 4. Trên 500
4. Việc tổ chức ĐHCĐ của Quý Công ty được thực hiện bởi:
 1. Tự công ty tổ chức
 2. Thuê đơn vị tư vấn (ví dụ : Công ty tổ chức sự kiện, Công ty chứng khoán, v.v...)
5. Địa điểm tổ chức ĐHCĐ của Quý Công ty:
 1. Hội trường công ty hoặc trong tập đoàn
 2. Hội trường thuê bên ngoài
6. Bộ phận phụ trách chính công tác tổ chức ĐHCĐ của Quý Công ty:
 1. Phòng Tài chính – Kế toán
 2. Phòng Tổ chức hành chính
 3. Thư ký Hội đồng quản trị
 4. Phối hợp các phòng ban
 5. Ý kiến khác
7. Quý Công ty thường gặp phải các khó khăn nào khi tổ chức ĐHCĐ
(có thể chọn nhiều lựa chọn)?
 1. Quy trình, thủ tục
 2. Soạn thảo các tài liệu
 3. Đảm bảo tỷ lệ tham dự ĐHCĐ
 4. Công tác kiểm tra tư cách đại biểu, kiểm phiếu
 5. Xử lý các tình huống phát sinh
 6. Ý kiến khác
8. Quý Công ty sử dụng công cụ gì khi thực hiện các công tác kiểm tra
tư cách đại biểu, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử?
 1. Excel
 2. Phần mềm tự viết
 3. Thuê các Công ty tư vấn
9. Điều gì làm Quý Công ty lo ngại nhất khi Quý công ty tự tổ chức ĐHCĐ
(không có đơn vị tư vấn - có thể chọn nhiều lựa chọn)?
 1. Các bước thực hiện không đúng theo qui định (về trình tự, thời gian ...)
 2. Tài liệu soạn thảo không đúng theo qui định, mẫu biểu')
 3. Bỏ sót những vấn đề cần thông qua khi tổ chức ĐHCĐ
 4. Khó khăn trong việc giải đáp các thắc mắc của cổ đông
 5. Ý kiến khác

10. Các tài liệu chuẩn bị cho ĐHCĐ (báo cáo, tờ trình, dự thảo biên bản, nghị quyết đại hội...)
của Quý Công ty được lập dựa trên các nguồn tham khảo nào? (có thể chọn nhiều lựa chọn)
 1. Tài liệu của các năm trước
 2. Tham khảo các đơn vị khác
 3. Từ các đơn vị tư vấn
 4. Tự nghiên cứu, thực hiện
 5. Ý kiến khác
11. Điều gì khiến Quý công ty lo ngại khi sử dụng dịch vụ tư vấn tổ chức ĐHCĐ bên ngoài
(có thể chọn nhiều lựa chọn)?
 1. Bảo mật thông tin
 2. Chi phí
 3. Chất lượng dịch vụ
 4. Ý kiến khác
12. Quý công ty đã biết về ĐHCĐ trực tuyến (thực hiện quyền đăng ký tham dự,
ủy quyền, biểu quyết, bầu cử,… của cổ đông thông qua internet) chưa?
 1. Không
13. Quý công ty biết về ĐHCĐ trực tuyến thông qua kênh thông tin nào?
 1. Thông qua báo đài, tờ rơi, quảng cáo
 2. Thông qua internet
 3. Thông qua công ty tư vấn tổ chức ĐHCĐ giới thiệu trực tiếp
 4. Thông qua bạn bè giới thiệu
 5. Thông qua kênh thông tin khác
14. Quý công ty đã sử dụng dịch vụ ĐHCĐ trực tuyến của FPTS chưa?
 1. Đã sử dụng
 2. Chưa sử dụng
15. Quý công ty đánh giá về chất lượng dịch vụ tư vấn tổ chức ĐHCĐ của FPTS
(đối với Công ty đã sử dụng dịch vụ liên quan tại FPTS)?
 1. Tốt
 2. Trung bình
 3. Kém
 4. Ý kiến khác
16. Quý công ty có ý kiến khác
Quý Khách vui lòng cho biết thông tin (thông tin này không yêu cầu bắt buộc điền vào)
Công ty
Họ tên
Điện thoại
Email

* Thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được giữ bí mật.
* Những ý kiến đóng góp quý báu của Quý khách sẽ được chúng tôi tiếp thu, xem xét nghiêm túc nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại FPTS.

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý khách!

 
 
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.